Walne Zebranie Członków Klubu

utworzone przez | sty 18, 2021 | Aktualności | 0 komentarzy

W lutym b.r. kończy się 2-letnia kadencja Władz Klubu (Prezes, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński). W celu zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności w latach 2019 i 2020 oraz wyboru nowych władz zapraszamy na Walne Zebranie Członków Klubu w dniu 18.02.2021 w hali WZDZ. Uchwała w załączeniu.
Przypominamy, że zgodnie ze Statutem Akademickiego Związku Sportowego prawo udziału w Zebraniu ma każda zainteresowana osoba, jednak czynne i bierne prawo wyborcze mają członkowie zwyczajni Klubu czyli osoby, które:
  • podpisały i złożyły deklarację członkowską KJ AZS Opole
  • nie zalegają z opłatą składek członkowskich dłużej niż 12 m-cy
  • ukończyły 16 lat.
Pozostałe osoby mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym bez prawa wyborczego i możliwości podejmowania uchwał.
Jeśli ktoś chciałby uczestniczyć w życiu Klubu na prawach członka zwyczajnego i ma ukończone 16 lat może wypełnić deklarację (https://judoopole.pl/organizacja/#do-pobrania) i opłacić składkę członkowską w wysokości 100 zł/rok.
Uczestnicy organizowanych przez Klub zajęć, którzy opłacają składki zgodnie z Regulaminem Opłat (https://judoopole.pl/regulamin-zajec/#oplaty) są:
  • członkami zwyczajnymi (czynne i bierne prawo wyborcze), gdy ukończyli 16 lat
  • członkami uczestnikami, gdy nie ukończyli 16 lat. Członków uczestników podczas zebrania mogą reprezentować rodzice ale również bez prawa wyborczego.
W załączeniu uchwała zwołująca Walne Zebranie Członków. Statut Klubu jest opublikowany na stronie internetowej https://judoopole.pl/…/uploads/2020/08/StatutAZS2018.pdf.
Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w życiu Klubu ?.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *