Według Kodokan Judo na technikę judo składają się trzy podstawowe kategorie :

NAGE WAZA – TECHNIKI RZUTÓW

KATAME WAZA- TECHNIKI OBEZWŁADNIEŃ

ATEMI WAZA – Ataki na wrażliwe miejsca ciała ludzkiego poprzez uderzenia, pchnięcia lub kopnięcia (ta kategoria nie jest stosowana w judo sportowym)

Elementy techniczne NAGE WAZA prowadzą do wytrącenia przeciwnika z równowagi, a następnie do jego upadku na plecy lub na bok. Ciało osoby rzucającej powinno tak się ustawiać, aby stanowiło przeszkodę na drodze poruszajacego się przeciwnika. Umiejętne działanie rękami, nogami lub biodrami prowadzi do przewrócenia rywala. Aktualnie Instytut KODOKAN wyróżnia 67 oficjalnie nauczanych rzutów, które wraz z podziałem na grupy zostały przedstawione w tabeli poniżej. Dwa z rzutów (zaznaczone wykrzyknikiem) są niedozwolone w walce sportowej. Z czasem zawodnicy specjalizują się w kilku wybranych technikach wykonując je pojedynczo lub łącząc w rozmaite kombinacje.

NAGE WAZA
TACHI WAZA
rzuty w pozycji stojącej z zachowanie równowagi
SUTEMI WAZA
rzuty z upadkiem atakującego
TE WAZA
rzuty ręczne
GOSHI WAZA
rzuty biodrowe
ASHI WAZA
rzuty nożne
MASUTEMI WAZA
na plecy
YOKOSUTEMI WAZA
na bok
Seoi-nage
Tai-otoshi
Kata-guruma
Sukui-nage
Uki-otoshi
Sumi-otoshi
Obi-otoshi
Seoi-otoshi
Yama-arashi
Morote-gari
Kuchciki-taoshi
Kibicu-gaeshi
Uchi-mata-sukashi
Kouchi-gaeshi
Ippon-seoi-nage
Uki-goshi
O-goshi
Koshi-guruma
Tsurikomi-goshi
Harai-goshi
Tsuri-goshi
Hane-goshi
Utsuri-goshi
Ushiro-goshi
Daki-age
Sode-tsurikomi-goshi
Deashi-harai
Hiza-guruma
Sasae-tsurikomi-ashi
Osoto-gari
Ouchi-gari
Kosoto-gari
Kouchi-gari
Okuri-ashi-harai
Uchi-mata
Kosoto-gake
Ashi-guruma
Harai-tsurikomi-ashi
O-guruma
Osoto-guruma
Osoto-otoshi
Tsubame-gaeshi
Ouchi-gaeshi
Hanegoshi-gaeshi
Haraigoshi-gaeshi
Uchi-mata-gaeshi
Tomoe-nage
Sumi-gaeshi
Ura-nage
Hikkomi-gaeshi
Tawara-gaeshi
Yoko-otoshi
Tani-otoshi
Hane-makikomi
Soto-makikomi
Uki-waza
Yoko-wakare
Yoko-guruma
Yoko-gake
Daki-wakare
Uchi-makikomi
Kani-basami !
Osoto-makikomi
Uchi-mata-makikomi
Harai-makikomi
Kawazu-gake !
KATAME WAZA to grupa 29 technik obezwładnień, które wg KODOKAN Judo dzieli się na przedstawione poniżej trzy podgrupy : trzymań OSAEKOMI WAZA, dźwigni KANSETSU WAZA i duszeń JIME WAZA. Trzymania polegają na utrzymaniu leżącego na plecach przeciwnika przez 25 sekund w sposób kontrolujący jego ruchy. Techniki dźwigni polegają na wyłamywaniu lub wykręcaniu ramienia w stawie łokciowym. Techniki duszeń polegają na nacisku krawędzią przedramienia lub kołnierzem judogi na krtań lub tętnicę szyjną przeciwnika. Broniący się przeciwnik ma zawsze możliwość poddania się poprzez odklepanie w matę lub ciało przeciwnika.

Tylko pierwsza z wymienionych podgrup przypisana jest do technik NE WAZA (parteru), natomiast pozostałe, choć rzadko, stosuje się również w stójce. Jednak w walce sportowej olbrzymia większość technik KATAME WAZA jest skutecznie wykonywana wyłącznie w NE WAZA. W tabeli prezentujemy również pozycje (zaznaczone kursywą), które nie należą do klasycznych technik Kodokan Judo lecz ich powstanie wynika z rozwoju techniki w walce sportowej. Są one oceniane na zawodach, lecz ich nazewnictwo nie jest sformalizowane i w różnych krajach mogą mieć inne nazwy.

KATAME WAZA
OSAEKOMI WAZA
techniki trzymań
KANSETSU WAZA
techniki dźwigni
JIME WAZA
techniki duszeń
Kesa-gatame
Kuzure-kesa-gatame
Kata-gatame
Kami-shiho-gatame
Kuzure-kami-shiho-gatame
Yoko-shiho-gatame
Tate-shiho-gatame
Sankaku-gatame
Uki-gatame
Gyaku-yoko-shiho-gatame
Ude-garami
Ude-hishigi-juji-gatame
Ude-hishigi-ude-gatame
Ude-hishigi-hiza-gatame
Ude-hishigi-waki-gatame
Ude-hishigi-hara-gatame
Ude-hishigi-ashi-gatame
Ude-hishigi-te-gatame
Ude-hishigi-sankaku-gatame
Ashi-garami !
Kesa-garami
Kaniuki-gatame
Nami-juji-jime
Gyaku-juji-jime
Kata-juji-jime
Hadaka-jime
Okuri-eri-jime
Kataha-jime
Do-jime !
Sode-gruma-jime
Kata-te-jime
Ryo-te-jime
Tsukkomi-jime
Sankaku-jime
Koshi-jime
Morowe-jime
Kensui-jime
Kagato-jime
Ashi-gatame-jime