śr. Lut 26th, 2020

AZS Opole Klub Środowiskowy Judo

Szkolimy zawodników od pokoleń

Projekty


Judo Łączy Pogranicze  – projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg
V-A Republika Czeska – Polska
JUDO SPOJUJE POHRANIČÍ

Projekt poprzez współpracę transgraniczną w dziedzinie sportu wpływa na rozwój ludzi młodych:  wskazuje nowe możliwości (niewykorzystany potencjał usług powiązanych z turystyką, rekreacją, lecznictwem uzdrowiskowym),  likwiduje bariery (nieznajomość języka, prawa, zwyczajów, niewystarczające kwalifikacje, brak elastyczności ). Dodatkowo sport poprzez oczywiste podnoszenie sprawności fizycznej daje wzrost poczucia własnej wartości, pozycji w grupie rówieśników oraz pozytywnie wpływa na zdrowie obywateli. Istnieje duże prawdopodobieństwo wykorzystania w dorosłym życiu doświadczeń zdobytych w młodości .

Głównym celem projektu jest rozwój kontaktów międzyludzkich oraz współpracy 4 organizacji pozarządowych – klubów sportowych polsko-czeskiego pogranicza z Opola, Ostravy, Rybnika i Hranic. Na przestrzeni 3 lat, bazując na swojej statutowej działalności, partnerzy podejmą się wspólnej organizacji różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych-sportowych dla młodzieży, przyczyniając się do zwiększenia intensywności współpracy społeczności rejonów przygranicznych.

Działania kluczowe w projekcie :

  • Organizacja 4 edukacyjno-sportowych obozów dla dzieci i młodzieży z udziałem wszystkich partnerów. W każdym obozie planowana jest liczba 90 uczestników, po 40 z obu krajów oraz 10 osób wspólnej kadry szkoleniowej.

Podczas obozów będą prowadzone zajęcia pierwszej pomocy oraz kurs językowy.

  • Zakup sprzętu niezbędnego do organizacji zawodów m.in. 200 sztuk mat judo i 4 zestawów tv-laptop pełniących funkcję tablic wyników (po 100 sztuk i po 2 zestawy dla polskiego i czeskiego organizatora).
  • Zakup sprzętu treningowego dla 80 wyróżniających się zawodników (po 80 kpl) m.in. specjalistycznych judog i dresów.
  • Organizacja 4 międzynarodowych turniejów judo po 2 w Polsce i w Czechach, w których uczestniczyć będą zawodnicy partnerów oraz innych przygranicznych klubów.
  • Organizacja 8 rekreacyjno-szkoleniowych konsultacji o nazwie WORKSHOP z udziałem wszystkich partnerów. Będą to 1-2 dniowe spotkania z udziałem  60 uczestników polegające na odbyciu wspólnego treningu prowadzonego przez polskich i czeskich trenerów, wspólnym spędzeniu popołudnia i wieczoru (zwiedzanie, rekreacja, posiłek, polskie i czeskie bajki i filmy), zorganizowaniu zawodów dla dzieci  prowadzonych i sędziowanych przez starszych zawodników
  • Działania promocyjne
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.