Klub Środowiskowy Judo AZS Opole w roku 2018  realizował  następujące zadania współfinansowane przez Miasto  Opole:
1) „Od dziecka do mistrza – wszechstronne i profesjonalne szkolenie w Klubie Judo AZS Opole” – dotacja jednoroczna
2) „Judo Łączy Pogranicze – wsparcie realizacji projektu współpracy transgranicznej” – dotacja jednoroczna
3) „Memoriał Edwarda Faciejewa – II edycja”  –  dotacja jednoroczna
4) ” Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez KJ AZS Opole w roku 2018″ – konkurs w ramach działalności pożytku publicznego i wolontariatu wspierający  działania zapobiegające alkoholizmowi w środowisku dzieci i młodzieży.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klub Środowiskowy Judo AZS Opole w roku 2018  realizował  następujące zadania współfinansowane przez Województwo Opolskie :
1) „Klub Judo AZS Opole – prowadzenie wszechstronnego szkolenia w środowisku dzieci i młodzieży” – konkurs w ramach działalności pożytku publicznego i wolontariatu wspierający programy centralne.
2) „Judo Łączy Pogranicze – wkłady własne 2018” – konkurs w ramach działalności pożytku publicznego i wolontariatu wspierający pozyskanie wkładów własnych dla źródeł zewnętrznych. 
3) „Memoriał Edwarda Faciejewa II edycja” – mały grant 
4)  „Wsparcie szkolenia Klubu Judo AZS Opole w roku 2018” – mały grant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klub Środowiskowy Judo AZS Opole w roku 2018  był uczestnikiem Programu  Ministerstwa Sportu pod nazwą „Klub – edycja 2018″  współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 
 
 
 
 
 
 
Klub Środowiskowy Judo AZS Opole w roku 2018  przeprowadził zadanie pod nazwą „Obóz edukacyjno-sportowy KJ AZS Opole” współfinansowane przez  Fundację Górażdże – Aktywni w Regionie
 
Serdecznie dziękujemy za wsparcie działalności statutowej Klubu 🙂